Informacje

Strona główna

Informacje

Nasza Szkoła

Prace dzieci

Młodzi poeci

Galeria

Kadra

Napisali o nas

Ważne daty

Humor szkolny

Księga gości

Kontakt z nami

Linki

Informacje o nas:

- Świetlica w naszej szkole jest czynna w godzinach 7.00- 18.30.

- Świetlica składa się z czterech sal dla sześciolatków z klasy pierwszej, pięciu sal dla klas oddziałów przedszkolnych, trzech sal dla klas 1-2, dwóch sal dla klas 3, obszernego holu z toaletami i pokojem kierownika. Wszystkie pomieszczenia są doskonale wyposażone w niezbędne do wypoczynku, zabawy i nauki sprzęty, zabawki i pomoce naukowe. Pod opieką wychowawców, z których jeden pełni jednocześnie funkcję kierownika świetlicy, dzieci z klas 1-3 w godzinach 7.00-18.30 oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas sześciolatków w godzinach 7.00-18.00, każdego dnia, może miło i bezpiecznie wypocząć po lekcjach lub nabrać sił przed lekcjami. Sale wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne.

- Warunkiem uczęszczania przez dziecko do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeniowej.

- Nad prawidłową opieką czuwa kierownik oraz 23 wychowawców.

- Dziecko zapisane do świetlicy może być przyprowadzone przez rodziców o dowolnej godzinie, a odebrane również osobiście nie później jak do godziny 18.30.

- Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice lub będzie samodzielnie wychodziło do domu, konieczne jest pisemne upoważnienie i zgoda rodziców.

Sala nr 1 Sala nr 2 Sala nr 3 Sala nr 4 Sala nr 5 Szatnie Budynek świetlicy Budynek świetlicy

Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do nauki i wypoczynku, rozwijanie zdolności i zainteresowań. Każde dziecko jest największą wartością naszej świetlicy.

"Idealna świetlica stymuluje umysł dzieci, pozwala im rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę poprzez zabawę."

Głównymi zadaniami naszej świetlicy jest:

- stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,

- zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

- pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

- plastyczne,

- czytelnicze,

- żywego słowa,

- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,

- zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec,

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,

- zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,

- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci,

- realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej,

- zajęcia metodą origami.

Tradycją w naszej świetlicy jest organizowanie takich imprez jak:

- Pasowanie na świetliczaka

- Andrzejki

- Święto Niepodległości

- Jasełka

- Mikołajki

- Zabawa karnawałowa

- Kiermasze świąteczne

- Święto Babci i Dziadka

- Powitanie Wiosny

- Dzień Mamy i Taty

- Dzień Dziecka

Plan dnia oddziałów przedszkolnych:*

7.00-8.00 - Przychodzenie dzieci do świetlicy. Wyjście na lekcje.

8.00-13.00 - Realizacja podstawy programowej.

13.00-13.30 - Porozmawiajmy w kręgu. Wprowadzenie do tematu dnia. "Zajęcia wychowawcze" - ważne i mniej ważne sprawy.

13.30-14.00 - "Czas na zabawę". Wyjście na szkolny plac zabaw, gry i zabawy edukacyjne, ruchowe, rebusy, kalambury.

14.00-14.30 - Zajęcia programowe dydaktyczne: plastyczno-techniczne, muzyczne, manualne, itp.

14.30-15.15 - Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15.15-16.30 - Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

16.30-17.00 - Porządkowanie sali, układanie klocków, gier, itp.

17.00-18.00 - Praca indywidualna z dzieckiem.

* Przedstawiony plan dnia ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom czasowym w zależności od warunków pogodowych, frekwencji dzieci , obecności nauczycieli czy planu imprez przypadających w danym okresie kalendarzowym.

Plan dnia klas 1 dzieci sześcioletnich:*

7.00-8.00 - Przychodzenie dzieci do świetlicy. Wyjście na lekcje.

8.00-11.30 - Realizacja podstawy programowej.

11.30-12.30 - Przygotowanie do obiadu. Wyjście na obiad. Relaksacja.

12.30-12.45 - Czas na zabawę.

12.45-13.15 - Porozmawiajmy w kręgu. Wprowadzenie do tematu tygodnia/dnia. "Zajęcia wychowawcze" - ważne i mniej ważne tematy.

13.15-14.15 - Czas na zabawę. Wyjście na plac zabaw. Gry i zabawy integracyjne, ruchowe.

14.15-14.30 - Podwieczorek.

14.30-15.30 - Zajęcia programowe, plastyczno-techniczne, muzyczne, manualne.

15.30-16.00 - Odrabianie pracy domowej.

16.00-16.30 - Zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

16.30-17.00 - Porządkowanie sali. Układanie klocków, gier, itp.

17.00-18.00 - Praca indywidualna z dzieckiem.

* Przedstawiony plan dnia ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom czasowym w zależności od warunków pogodowych, frekwencji dzieci , obecności nauczycieli czy planu imprez przypadających w danym okresie kalendarzowym.

Plan dnia klas 1-3 (oprócz klas 1 dzieci sześcioletnich):*

7.00-8.00 - Gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek, gry.

8.00-9.30 - Gry planszowe, konstrukcje z klocków. Możliwość wyjścia do sklepiku szkolnego i biblioteki szkolnej.

Drugie śniadanie.

9.30-10.30 - Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z tygodniowego planu pracy.

10.30- 11.30 - Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci.

11.30-12.30 - Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym.

12.30-13.00 - Przygotowanie do wyjścia na obiad. Opieka nad dziećmi podczas posiłku.

13.00-14.00 - Zajęcia relaksacyjne po obiedzie:

- słuchanie słuchowiska, głośne czytanie,

- muzyka wyciszająca.

14.00-15.00 - W zależności od warunków atmosferycznych pobyt na szkolnym placu zabaw lub boisku. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: plastyczne, techniczne, umuzykalniające, komputerowe, sportowe, zagadki, itp.

15.00-16.00 - Możliwość odrobienia prac domowych, zajęcia wspomagające.

16.00-17.00 - Gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek: gry planszowe, konstrukcje z klocków. Projekcja filmów edukacyjnych i dziecięcych.

17.00-18.30 - Indywidualna praca z dzieckiem.

Pomoc w odrabianiu prac domowych.

* Przedstawiony plan dnia ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom czasowym w zależności od warunków pogodowych, frekwencji dzieci , obecności nauczycieli czy planu imprez przypadających w danym okresie kalendarzowym.