Informacje

Strona główna

Informacje

Kadra

Koła zainteresowań

Nasza Szkoła

Prace dzieci

Galeria

Napisali o nas

Ważne daty

Gazetka

Kontakt z nami

Sukcesy uczniów

Linki

Archiwum

Dla rodziców

Każdy nauczyciel zatrudniony w świetlicy wie, że jego praca ma odmienny i specyficzny charakter. Warto przypomnieć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia.

O budynku świetlicy

Nasza świetlica mieści się w osobnym budynku bezpośrednio połączonym z gmachem szkoły. Składa się z pięciu sal, obszernego holu z szatniami, toaletami i pokojem kierownika. Wszystkie pomieszczenia są doskonale wyposażone w niezbędne do wypoczynku, zabawy i nauki sprzęty, zabawki i pomoce naukowe.

Sala nr 1 Sala nr 2 Sala nr 3 Sala nr 4 Sala nr 4 Sala nr 5 Sala nr 5 Sala nr 5 Sala nr 5 Sala nr 6 Sala a Sala b Sala c Sala d Szatnie Budynek świetlicy Budynek świetlicy

Dzieciom oferujemy

- Stałą opiekę wykwalifikowanej kadry od 7.00 – 18.30

- Zajęcia artystyczne (zajęcia plastyczne, techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne)

- Wycieczki

- Gry i zabawy ruchowe w sali jak i na świeżym powietrzu

- Pomoc przy odrabianiu lekcji

- Zabawy taneczne

- Konkursy recytatorskie, plastyczne, ortograficzne

- Imprezy okolicznościowe dla rodziców, babć, dziadków i dzieci z klas I

Plan pracy świetlicy

Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanego planu pracy. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u dzieci umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Przyczyniamy się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u dzieci. Dzieci, zwłaszcza te w młodszym wieku szkolnym, są aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to wielka przyjemność. Nie obawiają się porażki, ćwiczą, poszukują - słowem rozwijają twórcze podejście do czekających je zadań.

Wychowawczy program szkoły

Świetlica nasza realizuje Wychowawczy Program Szkoły, którego celem głównym jest dbałość o wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w sferze intelektualnej , psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Na bazie tego programu realizujemy wiele przedsięwzięć pedagogicznych podnoszących jakość pracy naszej świetlicy.Należą do nich:

"Świetlica z klasą",

"Samorząd jako metoda wychowawcza",

"Codziennie czytamy naszym dzieciom",

"ABC miłego pobytu w świetlicy",

"Zagospodarowanie czasu wolnego dziecka podczas ferii zimowych i letnich",

Akcje: " Zima w mieście" i "Lato w mieście".

W trakcie prowadzonych zajęć staramy się stosować różnorodne metody i formy pracy, korzystać z ciekawych, własnoręcznie wykonanych pomocy, aby dziecko miało większą możliwość doskonalenia swoich umiejętności, nabywania nowych, aby rozwijało każdą sferę swojej osobowości. W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy, wynikającego z Programu Wychowawczego szkoły. Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania braków i pokonywania trudności w nauce. Poprzez pracę w zakresie zajęć plastycznych i technicznych uczniowie rozwijają swoje sprawności manualne, wyobraźnię, inwencję twórczą. Prace wykonane przez dzieci biorą udział w licznych konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. W codziennych zajęciach uwzględniamy także takie, które kształtują rozwój umysłowy dzieci. Są to m.in. układanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek i innych gier edukacyjno-dydaktycznych. Ponadto chętni uczniowie codziennie pod okiem wychowawców mogą odrabiać zadania domowe, a także doskonalić swoje umiejętności czytania, liczenia i pisania. Zajęcia prowadzone w naszej świetlicy nie tylko chronią dzieci przed nudą, ale także wspomagają ich rozwój psychiczny i emocjonalny.

Zapisz dziecko do świetlicy

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy:

- Wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy (można ją pobrać bezpośrednio u nas w świetlicy) i złożyć ją do końca czerwca danego roku)

- Opieką otaczamy uczniów Rodziców czynnych zawodowo z klas I-III, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci z klas 4.

- Świetlica wspierana jest z funduszy rady Rodziców. Za zgromadzone środki kupujemy pomoce dydaktyczne do zajęć (bloki, farby, kredki itp.), gry stolikowe, sprzęt sportowy, słodycze itd.